sobota, 24 września 2016

Bezpieczny InternetW naszej szkole, Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, realizowane działania, mające na celu popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń korzystania z Internetu i ochrony prywatność (przede wszystkim swoich danych osobowych i innych poufnych informacji). Aby przybliżyć uczniom zasady bezpiecznego Internetu prowadzone są lekcje informatyki, na których omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa, praw autorskich, zagrożeń w sieci,  godziny wychowawcze dotyczące zagadnień cyberprzemocy, organizowane są apele, wystawy na korytarzu szkolnym, a uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich i regionalnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 


W 2011 roku, przez całą społeczność szkolną, zostały wypracowane zasady korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły, a także ułożony Kodeks 2.0 czyli szkolny zbiór zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych mediów.
Kodeks 2.0 w 2016 r. został poddany weryfikacji podczas debaty szkolnej przeprowadzonej przez p. Joannę Poniatowską. W wyniku debaty Kodeks 2.0 został bez zmian i obowiązuje w bieżącym roku szkolnym. 
Dla uczniów klas I – III został opracowany pod kierunkiem p. Renaty Grulich i zaangażowanych rodziców, a szczególnie P. Kowalik, Kodeks w rymowankach. 
W bieżącym roku szkolnym obowiązuje również Domowy Kodeks 2.0, który został utworzony przez rodziców w ramach współpracy w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii w szkole i w domu.

Zasady bezpieczeństwa: https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz