Otwarte zasoby i prawa autorskie


Otwarte zasoby i prawa autorskie - jak uczyć o nich w szkole?- materiały Szkoły z Klasą 2.0


Netografia w szkole, czyli koniec z ...  "Źródło: Internet"


Jak działa prawo autorskie? - Film, który powstał w ramach projektu Spółdzielnia "Wiedza", wyrastającego z doświadczenia Centrum Cyfrowego Projekt: Polska zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji.


 

Czym są licencje Creative Commons? - Film, który powstał w ramach projektu Spółdzielnia "Wiedza", wyrastającego z doświadczenia Centrum Cyfrowego Projekt: Polska zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji.

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz